Kristian Bonden kjøpte dette bruket i 1923, og hans barnebarn  Asbjørn har det i dag (2009).
Thorolf og Asbjørn Bonden startet Bondens hagesenter i 1980, nedlagt 2009.