Skipsfører Tor Mikkelsen med sin kone Anne Hilda overtok i 1886 gården på Sunde hvor de drev sommerpensjonatet Sommerlyst.
Gården ble i 1910 solgt til hvalskytter og fangsbestyrer Arnt O. Skontorp.
I 1948 ble gården solgt til hans sønn, navigasjonslærer Hans Jacob Skontorp, som ble kjent som konstruktør av overbygde livbåter.