Skipsreder Søren Lorenz Christensen kjøpte Nordre Sverdstad i 1848 og 1858.
Skipsreder Hans Edvard Andersen hadde gården fra 1873 til 1891.
Skipper Hans Christiansen Auve kjøpte gården i 1891. Han er oldefar til eier i 2009, Asbjørn Lavoll.
Gården har i 2009 130 da dyrka mark og ca. 50 da skog. Besetningen er på 20 melkekuer og omtrent like mange ungdyr.