Gammel uthavn ytterst på Østerøya, nevnt første gang på 1600-tallet.
Bebodd av sjøfolk, fiskere, loser og skyss-skaffere.
Gjestgiveri i siste del av 1700-tallet.
Tollstasjon en kort tid rundt 1860.
Først i 1932 ble det drevet landbruk her., med hønseri og revefarm.