Delt i fire bruk fra 1852. 
Seks brødre fra Tveitan var skippere i siste halvdel av 1800-tallet.
Tre bruk igjen fra 1904. Vestre- Midtre- og Østre-Tveitan. Ligger tett sammen som en liten landsby, sør for en bratt kolle.
Det meste av den dyrkede jorda ligger i dalene sørover mot Folehavna..