Storgård som var delt i fire bruk allerede på 1300-tallet.
Lensherre Vincent Bildt bodde her 1637-43. Derav navnet Herre-Unneberg.
Fra 1860-åra bodde skipper August Jørgensen og kone Amalie på Lille-Unneberg. Gården ble overtatt av sønnen, skipsfører og hvalskytter Edvard Conrad Evensen i 1921.
I alt ble det 10 gårdsbruk på Unneberg.