Skilt ut fra Vestre og Østre Kamfjord.
Skipsreder Jens Thaulow, svigersønn til Even Haughem, bygde opp den imponerebde hovedbygningen, som sto ferdig i 1874.
Skipsreder Karl Nilsen Bærevar kjøpte gården i 1908.
Byggmester Amund Heistad kjøpte gården i 1922.