Husmannsplassen Rønningen ble i 1800 skilt ut fra gården Haugan i Stokke.
Bruket fikk navnet Veien og navnet kommer av at bruket ligger inntil den gamle veien hvor bøndene kjørte tømmer og materialer fram til skipsbyggeriene på Sand.
Eies i dag (2009) av 6. generasjon i rett linje på gården, Gertrude Kyoto og hennes mann Kjell Hvorup.