Kaptein Torstein Halvorsen kjøpte det vestre bruket i 1900 og hadde det fram til 1930. Han satte i gang en omfattende utbygging og forbedring av gården.
Halvorsen kjøpte til arealer fra Vestre Rød.
Forpakter i mange år var Karl Edvard Ådne, som senere ble vognmann i Breili.
I uthuset ble det senere spinneri og var et av Sandars største..