Litt lenger innover på Vindal var det til etter krigen tre småbruk.
På det nederste bodde "Katte-Larsen" med sine mange katter.
På det øverste bodde Anders Johannessen, som hadde vært seilskuteskipper, og som i syv år var bestyrer på landstasjonen Saldana Bay nord for Cape Town.