Dette er gården som ligger helt sør i Sandefjord, rett vest for svingen som blant eldre mennesker fortsatt kalles Årkollsvingen.
Navnet er gitt etter gårdbruker Årkoll, som bodde på Øyra fram til 1952.
På Øyra bodde en tid båtbyggeren Even Kristian Andersen (1838-1911).