Trygve Tellefsen ble født 18. april i 1892 i Kristiansand. Hans liv ble på mange måter et økonomisk eventyr, men det hele startet beskjedent og sårt: Moren døde ved fødselen, og etter at faren giftet seg på nytt ble vesle Trygve sendt på barnehjem i Oddernes, som den gang var egen kommune. Her vokste han opp til konfirmasjons-alderen. Veien videre gikk til Danmark der han som tenåringen kom i gartnerlære. Etter å ha arbeidet en tid for skipsreder Klavenes på Lysaker, kom han som 28-åringen til Sandefjord i 1920. Her fikk han arbeid som gartner ved Sandefjord Bads gartneri som lå like ved Hjertnes hovedgård, omtrent der hvor Rådhuset i Sandefjord ligger i dag.

Sere overtok Ivar Gulliksen driften av gartneriet