Grans Bryggeri fikk Bevaringsprisen fra Foreningen Gamle Sandefjord i 1984.

30.09.1937: På Arbeiderpartiets valgliste, tømmermann Hjalmar Andersen.

   
https://www.lardex.net