Fra starten i 1920 var dette et bakeri og konditori, men gikk senere over til også å omfatte kolonialvarer.

Det nevnes at en utstrakt handel skjer til skipsmannskaper og arbeidere ved Framnæs Mek. Værksted. Butikken lå jo i bakken langs sideveien som gikk like forbi hovedporten og kontorbygningen til verftet. Bakeriet ble drevet av Hjalmar Bergan som  var eneste ansatte i bakeriet, mens bakeriutsalg og kolonial ble bestyrt av hans sønn Asbjørn Bergen inntil hans død i 1952. Asbjørn  Bergan var også kjent som en særdeles god regattaseiler, og hadde en premiesamling som få kunne matche.

 

Se bilde av stedet idag