Hans Myhra Frukt og tobakk var en velassortert butikk med piper som spesialitet. Butikken lå ført i Jernabnealleen 15, men flyttet på 1970 talle noen meter lengere ned mot Torget til Torget 5, og med inngang fra hjørnet på Torget

or