Sønn av Anton Larsen (1856-) og Hilda Singdahlsen (1855-), gift med Mattea Larsen fra Norderhov. Begynte i lære hos Backlin, Sandefjord 1898, gikk også i malerlære hos Wilh. Wetlesen og Christian Krogh. Var en tid journalist. Startet først atelier på Hadeland, overtok så i 1903 det atelieret i Larvik som (siden 1896) hadde vært brukt av Thea Nielsens Eftf. (Widerød) og fra 1902 av Andreas Hansens enke, Anna Hansen. I 1908 overtok han I. Dahls atelier i Sandefjord. (Dahls atelier i Tønsberg hadde denne i 1897 overlatt til Joh. M. Henriksen.) Bryn drev på hevd. Forretningen i «Kongensgade 5, Hjørnet af Jernbanealleen» opphørte i 1945.

I 1915 konstruerte han Fotograf Bryns kopieringsbord for fagfotografer. Formann i Vestfold fotograflaug fra 1930 til 1935.