Denne store bygningen ble oppført i 1914 for Hotel Atlantic og Sandefjords Festivitet a/s ved arkitekt Ole Sverre i Kristiania.
Fra begynnelsen fungerte bygningen som overnattingssted og selskapslokaler, slik det også er i dag. I Sandefjord har arkitekt Sverre også tegnet villaen i Stockfleths gate 9.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Festiviteten – Hotel Atlantic, Jernbanealleen 31-33

Festiviteten og hotellet er oppført over to etasjer samt høyt mansardloft og kjeller. Opprinnelig fikk den fasade i hele kvartalets lengde langs Stockfleths gate, og siden har den fått et tilbygg som fyller kvartalet mot Jernbanealleen.

Den opprinnelige bygningen som ble påbegynt i 1912 er bygget i pusset tegl, med kraftige kvadere som hjørnemarkeringer.
ortsiden mot Jernbanealleen er den opprinnelige hovedfasaden. Denne er symmetrisk komponert, og har pilastre med kanellering i grunt relieff, samt et brutt og svunget gavlparti.

Bygningen ble innviet 21. juli 1914, og dagen etter kunne Sandefjords Blad blant annet meddele at ” I kjelderen findes Kjøkkenet - det største vi nogensinde har hat anledning til at se og visstnok et av de største i landet - desuten dertil hørende mindre Rum. Her findes flere elektriske Heisekraner som letvint og hurtig bringer Maten fra Kjøkkenet op i de øvre Etager, till Spisesalen og Festlokalet.”

Langsiden mot Stockfleths gate er også sykketrisk, med to sidestilte akser som tyngdepunkter. Disse markeres av grunne pilastre og smale, buede gavler. Stiluttrykket er ny-Louis Seize. Senere påbygning er gjort med pietet for det opprinnelige. Dette har resultert i Foreningen Gamle Sandefjords Bevaringspris ble tildelt Berit og Henrik Kulms for deres mangeårlige arbeid med restaureringen av Hotel Atlantic. Av bygningsdetaljer som er verd å merke seg er høyden, med 2 etasjer over en høy kjelleretasje. Over det hele et mansardtak med glassert tegl og takarker.

Bygningen fremstår som behersket i sitt uttrykk, med pussede flater og kvadersteinimitasjoner i hjørnene. De buede gavloppbyggene flankert av søyleimitasjoner med kanelyrer, sammen med et ganske gedigent inngangsparti i hotellets østre del, bryter vakkert opp fasadens ellers noe enstonige vindusrekker. Det staselige opprinnelige inngangspartiet mot vest – under balkongen med smijernsrekkverk - er flankert av søyleimitasjoner under et større buet gavloppbygg. Legg også merke til de mange små blomster- imitasjonene i murpussen , som samlet bidrar til å minske inntrykket av en ellers litt tung bygning. 
Dette er beskrivelser fra byens lokale historiker Roar Tollnes 

I nyere tid er det romslige loftet innredet med to etasjer, og det er bygget en rekke takarker. Bygningens opprinnelige karakter er imidlertid godt ivaretatt, og huset ble i 2006 tildelt Bevaringsprisen. Hotellet har siden 1933 vært drevet av familien Kulms med hovedeiere i 4 generasjon. Hotellavdelingen er utleid som Clarion Collection Hotel Atlantic