Bildet viser blomsterforretningen den gang det var lokalisert på Torget. På 1950 tallet ble den flyttet til Jernbanealleen 26. men nedlagt på 1970 tallet