Ved Blåsteinkrysset lå det fra 1893 frem til 1969 en kolonial eller landhandel. Dette var møtestedet for bygdas befolkning i mange år.
Bildet er fra 1933.
Den siste som drev landhandelen var Jørgensen fram til 1969.

Se bilde av stedet idag