Denne gården ble oppført straks etter Sandefjords bybrann år 1900 ved arkitekt Gustav Lorentz Gulbrandsen for malermester Thorvald Thorsen fra Tønsberg.

I 1860-årene etablerte Thorsen seg i Sandar, da som ubemidlet bakersvenn. I 1870-årene var han gårdeier og malermester i Nygaten i Sandefjord.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Gården er bygget i tegl over to og en halv etasje, med et bratt skifertekket tak. Fasaden er utført i gul tegl med detaljer i rød tegl, puss og stukk.
Stiluttrykket er nygotikk med innslag av jugendstil. Midtpartiet har gavloppbygg og balkonger med jugenddekor. Her er fine jugend-detaljer, særlig i gavloppbyggets øvre del, med sine vakkert formede vindusinnramminger. Legg også merke til balkongenes smijernsrekkverk med stiliserte blomstermotiv, i beste jugendstil. 

Typisk for Gulbrandsen var at han tegnet inn ornamenter og detaljer som stilmessig beriket bygningene og ga hver enkelt et særpreg. På denne bygningen er detaljene og stilen i høy grad bevart. Under en byvandring med Roar Tollnes stanset vi lenge her mens Tollnes formante oss å se opp for å oppdage de vakre detaljene i mur og smijern.
Det må kunne antas at vinduene langs taket er kommet til under senere ombygging av loftet. Bygården eies av losjen Kong Harald RT, som bør berømmes for å holde bygningens stil og detaljer i hevd.

Fasaden var opprinnelig symmetrisk, men én vindusakse er bygget til mot syd

Kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/