Kaffespesialen var som navnet sier en spesilforretning for kaffe og te, men finn en relativt kort levetid i Sandefjord