Thorvald Liverød drev kolonialforretning i Kongens gate 1 tidlig på 1930 tallet, og fram til slutten av 1960 tallet. Da overtok hans sønn Thomod, som snere også drev Hystad Kolonial i Hystadveien 196. Thormod hadde større ambisjoner, og bygde først en Meny-butikk på Granholmsletta - Åsane 2. Thornod var en driftig kjøpmann, og etter noen år vokste butikken ut av disse lokalene. Rundt 2010 kunne han åpne Meny-butikk mye større lokalen på naboeiendommen - Hystadveien 290.
Dessverre døde han i 2018, og dette store Menysenteret er nå overtatt av Norgesgruppen

Se bilde av stedet idag