Hans Larsen startet firmaet i 1897 og Sandefjord teglverk i 1896. Han var også med å starte Sandefjord trævarefabrikk og var disponent for denne. Medlem av kommunestyret, representantskapet og formannskapet mm.
Han døde i 1913, men et år før kom Haakon Rachlew inn som kompanjong. Han drev kull- og vedforretningen sammen med Larsens enke. På det meste sysselsatte forretningen 10-12 personer og fire hester.