Bybrannen i Sandefjord i 1900 la 56 av byens bygninger i aske, men regulering og gjenoppbygging skjedde allikervel meget raskt. De fleste nte bygningene i sentrum ble oppført i mur og i 3 etasjer. Bildet viser hjørnegården  Jernbanealleen 27 som ble oppført etter nevnte storbrann. Den var i typisk "Jugenstil" som var populær på denne tiden. Her var det mange år bok- og papirhandel under firmanavnet Rich.Olsen etter grunnleggeren. Noen husker kanskje ennå den blide og elskverdige Anna Numme som drev bokhandelen i mange år etter krigen. Sene kom Aage Andersen herreekvipering, Christiania Glassmagasin med flere

Se bilde av stedet idag