Det vara Arne Lindhjem som startet kolonialforretning her i Landstads gate 8 ca 1945. Opprindelig hadde forretningen inngang fra hjørnet av Landstads gate og Schanckes gate. På 1960 tallet bygde Lindhjem en helt ny forretning med front mot Scanskes gate og innrdett denne som en delvis selvbetjeningsforretning. På 1970 tallet overtok Arne Lindhjems sønn Rune lindhjem driften. Imidlertid viste det seg at utikk og vareutvalg var for lite i konkurransen med de større butikkene og etterhvert kjedene, og ble nedlagt midt på 1970 tallet

Se bilde av stedet idag