Grunnlagt i 1911 av Eivind Johnsen, solgt til Nicolaysen 1913.
Butikken lå i krysset Rosenvolds gate / Landstads gate / Prinsens gate.27.

Se bilde av stedet idag