Arkitektene Carl Michalsen og Alfred Christian Dahl, hver av dem med egen praksis i Kristiania, etablerte i 1904 et felles arkitektkontor i Ålesund, der det ble blant de viktigste arkitektene i gjenreisingen av byen etter bybrannen i 1904. Iløpet av årene 1904-07 utførte arkitektene i overkant av 20 bygninger i Ålesund, i varierende utgaver av jugendstil og senhistorisme. Blant disse er Kirkegaten 11 (1904-05, nybarokk), Kongens gate 14 (1905-07, kraftig jugendstil), Nørvøyskolen, Parkgaten 11 (1906, romanskpreget jugendstil), Kaffistova, Lorchenesgaten 3 (1906, kraftig engelskpreget jugendstil), Hotel Scandinavie, Løvenvoldgaten 8 (1906, jugendstil preget av eklektisk historisme), Kirkegaten 19 (1906, engelskpreget jugendstil), Nedre Strandgaten 12 (1904-07, enkel jugendstil), Parkgaten 1 (1907, overdådig jugendstil) og Kipervikgaten 3 og 5 (1907, to sammenkomponerte bygninger i elegant og enkel jugendstil).

Henimot 1910 hadde begge arkitektene igjen etablert seg hver for seg i Kristiania. Michalsen etablerte deretter et produktivt kompaniskap med arkitektene Ekman & Smith, i arkitektkontoret Ekman, Smith, Michalsen.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon, JCE - Universitetsforlaget 1982-86
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate

Utvalgte arbeider 

Keiser Wilhelms gate 28, Ålesund

Henriksengården, Kongens gate 6, Ålesund

Løvoldgården, Skaregaten 1, Ålesund

Skaregaten 5, Ålesund

Storgaten 2, Ålesund

Westvigvillaen, Øwregaten 15, Ålesund

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no