Olaf J Ekeli sportsforretning lå i Jernbanealleen  22

Trebygningen vi her kaller Ekeligården lå opprinnelig ut mot Torvet som en sperre da Jernbanealleen skulle videreføres fra Rådhusgaten til Torvet. Den ble da flyttet til Jernbanealleen 22, der den først lå med sportsforretningen til Olaf Hj. Ekeli. Senere drev Gunnar Hesby sportsforretning her til den tragiske brannen da Ekeli selv, som bodde i 2. etasje.