Områdene Orelund, Breidablikk og Sverdstad ligger nær hverandre, uten at det er helt klart hvor det ene området slutter og det neste begynner. Her definerer vi likevel Orelund litt grovt som området mellom jernbanelinja i sør og Trudvangveien v/Sande skole i nord, Mølleråsen i vest og Sverdstad i øst.

Les mer

I Orelund finner vi både bolighus, Sande skole, gården «Knatten», der husmannsplassen lå i tidligere tider, og Orelund gravlund og kapell. Ved Knatten er det for øvrig gjort funn som er datert tilbake til siste del av steinalderen (4.000 – 1.800 f. Kr.), og viser at det sannsynligvis har vært bosettinger i området i flere tusen år.

Veien ned over Breidablikk og Orelund, på østsiden av Mølleråsen, var i en periode på 1700-tallet en del av «hovedveien» til kirken og byen for bønder o.a. som kom nordfra. Før dette gikk den gamle hovedveien fra Haukerød («Semsveien») fra Hunstokk (som da var sentrum på Haukerød), ned over Mosserød, opp over Mokollen, ned Åsen til Sandar kirke. For å slippe de bratte bakkene i Mokollen og Åsen, ble veien senere lagt om, slik at den fra Mosserød gikk ned over Breidablikk og Orelund, øst for Mølleråsen. Etter av veien i Dølebakken ble bygget på slutten av 1700-tallet, ble dette hovedveien til kirken og byen. 

På eldre kart fra 1801 er det tegnet inn en bekk, med utspring på jordene i Orelund, som rant nord for prestegårdens hage og vestover daværende kirkegård. Veien fra Sverdstad ble ført på bru over bekken og møtte veien fra Dølebakken, som også ble ført på bruk over bekken, rett ovenfor det stedet der de to veiene møttes, nederst i Dølebakken.

Orelund gravlund ble etablert i 1910 og det gamle kapellet sto ferdig i 1913. Den eldre delen av gravlunden tilhørte i sin tid Sandar prestegård, mens den nyeste delen senere ble skilt ut fra gården Sverdstad søndre. Tidligere het grav­lunden og kapellet «Nybo», inntil den for få år siden ble døpt om til «Orelund», bl.a. fordi mange reagerte på at en gravlund het «Nybo». Navnet «Nybo» hadde imidlertid en historisk berettigelse. Der det gamle kapellet ligger, lå i sin tid husmannsplassen «Bakvendt», under Sandar prestegård. Senere skiftet husmanns­plassen navn og ble hetende «Nybo». Det nye kapellet lengre øst, ligger på den delen av gravlunden som senere ble skilt ut fra Sverdstad søndre, er tegnet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor ved Are Telje og ble innviet i 2000.

Orelund gravlund grenser i sør til jernbanelinja og ligger vis a vis gamle Sandar kommunale mølle ved Gokstadveien. Her fantes lenge en usikret jernbaneovergang. Denne overgangen ble brukt av mange, både gående og syklende. På slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet dro ofte gutter fra Sande skole hit ned i «storefri», la en 5-krone på jernbanelinja før toget kom, og lette den fram mellom jernbaneskinnene etter at toget hadde passert. Da var 5-kroningen blitt temmelig flat. I dag er denne overgangen fjernet av sikkerhetshensyn. Nederst i Orelund, rett ovenfor dagens jernbaneundergang i bunnen av Dølebakken, ligger imidlertid fortsatt en gammel undergang under jernbanelinja, mellom Sverdstadveien og hagen ved Sandar Herredshus. Denne undergangen er bare mulig å passere til fots, og er så lav at en må være forsiktig, slik at en ikke stanger hodet i «taket». Tidligere ble undergangen flittig brukt både av skolebarn på vei til og fra Sande skole, og av andre som ville slippe bil­trafikken i den «store» undergangen nederst i Dølebakken.  

Kilder: Møller, Vilhelm: Sandar, bind II, 1978; Tollnes, Roar L: Dølebakken, Kulturminner, Sandar Historielag, 1992; Davidsen, Roger: Et sted i Sandefjord, 2010; Visitvestfold.com; Wasberg, Gunnar Christie: Sandar Bygdebok, 1968.

   
https://www.lardex.net