For mange i Sandefjord betyr Hansen navnet bygg, men for en del år siden også borekroner til oljeindstrien.

Den første i rekken var Lars Reinholt Hansen - født 1841 - død 1944 som startet sin virksomhet som murmester i 1916. Han utførte en rekke større entreprenør oppdrag i Sandefjord og omegn.

Det var hans sønn Odd Hansen født i 1918- død i 1989  som virkelig førte dynastiet videre ved å starte sitt eget firma i 1945.

Les mer

Odd Hansen  hadde opp til ca 60 mann i aktivitet. og påtok seg større oppdrag innen  mur, betong, graving og fjellspreninging.
Blant større oppdrag gjennom årene kan nevnes: Frodeåsen høydebasseng i Frodeåsen, TønsbergSandar Aldershjem, nytt bygg for Sandefjord el-verk, menigheten SALEM i Sandefjord, flere større oppdrag for Jotun as, og Jahres aFabrikker as

I tillegg deltok Odd Hansen as i selskaper IS Rådhusbygg som stor for byggingen av det nye rådhuset i Sandefjord på 1970 tallet.
Bedriften hadde også mange grave og anleggsoppdrg for VIAK - Vestfold Interkommunale Vannverk Mange oppdrag for oljeselskapet BP inkl NOROL og STATOIL.

I 1992 etablerte Odd Hansens sønn Bjørn Reinholt Hansen firmaet Bjørn Hansen Construction as Dette firmaet brakte tradisjonen videre med internasjonale oppdrag både med bygging og velikehold av bygninger  spesielt i fjerne Østen som Kina.Han fikk også utviklet en borekrone som var tenkt for  oljeboring.

Bjørn  R Hansen ble ofte kalt "Kina-Hansen" på grunn av firmaets mange oppdrag i Kina