Johannes Bjørnerud åpnet  sin gullsmedforretning  i Skofabrikkens gård i Storgata 17 den 3. juni 1918. Bjørnerud kon til Sandefjord fra Drammen hvor han tok sin utdannelse hos gullsmed Hæhre. Da han kom til Sandefjord, var han et år hos gullsmed Berg før han startet for seg selv. Han var allerede da kjent som en dyktig gravør og spesialist på bunadsølv, Butikklokalet han startet med i Storgata 17 var på bare ca 40 kvm

Les mer

Fooreningsfasaden ble oppgradert i 1951 og lokalene utvidet da naboforretninge flyttet ut. Verksted og rekvisitalageret ble flyttet opp i 2.etasje.

Johs Bjørnerud hadde i sin tid mange svenner i lære, og blant disse var sønnene Gunnar og Finn. Gunnar begynte senere med egen forretning i Larvik, mens Finn forble i Sandefjord, og overtok forretningen i 1956 da Johs Bjørnerud døde.

Johs. Bjørnerud as markerte sitt 75 års jubileum i 1993, og da Finn Bjørnerud døde i 1994, overok døtrene Ellen og Mari-Anne driften.

De drev forretningen til den ble lagt ned på begynnelsen av 200 talllet