Fabrikken ble etablert av L Døvle, og ble på 1960 overtatt av Kjell Røyeng.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net