En av de mest aktive og profilerte bygge entreprenørene i Sandefjord er H. Skjelbred as
Det begynte medHans Bernhard Haavaldsen Skjelbred som begynte som snekker og etablerte sin egen bedrift i 1917, men det var først da sønnen Håkon Skjekbred overtok at det ble fart i bedriften.
Håkon Skjelbred var født i 1913 og født og oppvokst i Soleveien på Hystad.

Les mer

En av de første og store prosjektet Skjelbred satte i gang var boligblokka i Hystadveien 15. Denne stod ferdig i 1948. Neste store prosjekt var Fjellveien 2. Formannskapet i Sandefjord komune godtkjente et festekontrakt i det gamle steinbuddet i Fjellveien og helt inn til den bratte veggen mot Preståsen. Byggeplanene ble raskt godkjent av bygningsrådet i kommunen, og allere den 3. mai 1955 begynte fundamentering for den store boligblokka, og da med Olav Skjelbred som byggeleder. Håkon Skjelbred monterte sin berømmelig gideforskalling etterHerman Prosts nye metode. Her jekket oljepumper forskallingene opp en etasje i døgnet. På den måten kunne råbygget bli ferdigstilt lenge før man hadde kunnet ved en ordinær byggemåte. Begget fikk 46 leiligheter og var på i alt 8 etasjer. Blant de som flyttet inn i romjula 1955 var hvalfangstbestyrer Rudolf Ranberg. 
Deretter fulgte sideblikka med 12 leiligheter og 12 garasjer. Deretter fulgte Jernbanealleen 27, Torvet 1a, Jernbaneplassen og ikke minst Sjøstrandblokkene med 234m leiligheter. Planen her var 5  blokker med i alt 390 leiligheter. Imidlertid ble det for mye bor Bystyret og det ble med blokkene Sjøstrand 6. 8 og 9, hvor dety i alt ble 234 leiligheter.

H. Skjelbred ble et aksjeselskap i juli 1961 og da med Odd Wiig Andersen som disponent.

Håkon Skjelbred døde i 1989 76 år gammel. Da overtok datter Hanne og svigersønn Knut H. Frølich eierskap og driften, og da med Thor Ole Elgsem som disponent og daglig leder