Pukkestadveien 25, G.nr: 166/246

1894 Byggeår
1913 Lars Tinius Skaug ? 
1921 H. Cr. Hansen
1962 til arving Ester Bjerke
1964 Reidun Margareth Petersen, kr 60 000
1983 fra arving Max(Malvin) Petersen
1983 til Per Gustav og Birgit Forsmann, 430 000,-
1991 Hvitstein Eiendom Ans kr 775.000,- Senere Bakgården as og Nytbyn as.
1994 Byggeår uthus
1998.Grensejustering med nr 27

Se bilde av stedet idag