Vesterøyveien 315 ligger på høyre side sydover der horisonten åpnes mot Langeby og utsikten sydover Sandefjordsfjorden. I 2020 ble det gamle huset som ligger helt inn til Vesterøyveien restaurert, og det ble skilt ut 3 tomter for boligbygging.

Se bilde av stedet idag