Båtkortesjene i Sandefjord på St.Hansaften den 23. juni hvert år har en lang tradisjon som strekker seg så langt tilbake som 1928. Vi har samlet en del bilder som viser utviklingen i både båttyper og antall. I mange år nå har det deltatt flere hundre båter i denne tradisjonelle kortesjen. Kortesjen starter i indre havn på ettermiddagen den 23. juni og går ut over fjorden, passerer både Framnes, Ranvik Brygge, Jotun  og Thorøya. 

Les mer

Løpet snevres inn mellom Thorøya og Trangsholmene, og det er ikke alle som er like disiplinerte og avpasser farten etter forholdene, eller ikke er like sjøvante som andre. Etter å ha passert Trangsholmene går ferden videre inn i Granholmsundet hvor kortesjen etter hvert løses opp. De fleste deltakerne drar så til andre og kjente steder i fjorden for å feire St.Hansaften videre med god mat og godt drikke. Fjorden har mange fine og lune steder som  man kan legge til som for eksempel Svinevika, Håkavika, Hellesøya eller Buerøya.

De eldste bildene viser en klar overvekt av trebåter, mens etter hvert som glassfiberskrogene kom, er nå disse i et langt overtall

I 2020 ble det også arrangert en båtkortesje den 17. mai. Dette fodi de strenge koronareglene ikke ga anleding til en tradisjonell feiring med barnetog og borgertog i sentrum. Deltakelsen i denne kortesjen var selvfølgelig lang lavere enn den som arrangeres den 23. juni