Med Sandefjords historie bind 1 av Finn Olstad som kilde kan vi referere: Sandefjord nye kirke ble vigslet 23. oktober 1903. Etter at den første kirken brant i mars 1900, ble det handlet raskt. Allerede 28. mai valgte formannskapet byggekomité med sogneprest Norman som formann. Et stykke av det gamle "Prestetraet" syd for byens kirkegård ble utsett til tomt. Flere arkitekter leverte forslag til ny kirke, og utkastet fra arkitekt Carl C. A. Michalsen, Kristiania, ble valgt. 17. september kunne grunnsteinen nedlegges i forbindelse med en enkel høytidelighet. 
Postkortbildet tatt fra Landstads gate er gammelt, kanskje fra rundt 1905, da kirken var ganske ny og uten beplantning rundt. Ellers ser vi at gymnastikksalen som skulle komme mellom Middelskolens to bygninger ennå ikke var oppført. 

Se bilde av stedet idag