Sandefjord kirkegård ble innviet 3. oktober 1883, og kapellet ble innviet i november 1884. Kirkegården er siden utvidet og dekker området mellom Langes gate og Møllers gate og mellom Skiringssalveien/Castbergs gate og Landstads gate. Likevel ble kirkegården snart for liten, og rundt 1930 åpnet Ekeberg gravlund. I dag er Sandefjords hovedgravplass ved Orelund kapell.

Kapellet var per 2004 stengt og ikke i bruk ved begravelser.

Kilde: Wikipedia.