Krokemoa ligger på syd for Raveien, og møter i nord Elgesem og Skolmerød, i vest Furu­stad og Virik, og i øst Pindsle og Lasken. I sør glir Krokemoa over i Bugården, uten klare grenser. Her trekker vi likvel «grensen» mot Bugården ved Sports­veien i sør og vest, og ved Ringveien til Nygårdsveien i nord og øst. Området mellom Sportsveien, Ringveien, Nygårdsveien og jernbanelinja, «definerer» lar vi «sortere under» Bugården, som dermed også omfatter Bugårds­parken, Bugården ungdomsskole og Bugården kirke, mens Krokemoa skole, Kroke­moa barnehage og Krokemoa Samvirkelag (Extra) omtales og «avbildes» under Krokemoa. I tillegg tar vi også med områdene ved Krokenveien mot Furustad, under Krokemoa.