Søebergkvartalet er området som avgrensen av gatene Dronningensgate, Torggata, Søebergsgate og Hjertnespromenaden. Her var det en del gammel trehusbebyggelse  som måtte vike plassen for et helt nyt og stor bygningskomles som ble påbegynt i 1975