Prestefruen Rebekka Dorothea Norman (f. Enger) tok etter bybrannen år 1900 initiativ til oppførelse av et gamlehjem i Sandefjord. Byens formannskap besluttet 8. april 1903 å la et gamlehjem oppføres på en tomt skjenket av kommunen, beliggende mellom byens sykehus og arresten.