Ei smie er et verksted for produksjon og reparasjon av gjenstander av jern. Dette var arbeidsplassen til smeden, en høyt skattet spesialist. Han kunne jobbe alene eller sammen med en oppslager. Ved et skipsverft var det nødvendig med en velutstyrt smie.

Jern som skulle bearbeides måtte varmes opp, før det kunne formes. Ved behov ble prosessen gjentatt inntil gjenstanden hadde fått ønsket form.
 

Les mer

Til essa var plassert en blåsebelg eller vifte som ga god tilførsel av luft/oksygen mens jernet lå i det glødende kullet. Når det var passe varmt og kunne hamres ut, ble det flyttet til en ambolt og formet eller hamret ut ved hjelp av forskjellige hammere, meisler og tenger.

Når en esse eller flere var fyrt opp, ble det gjerne godt og varmt i smia. På kalde dager var det et populært sted å komme innom og varme seg.

   
https://www.lardex.net