Bildene i denne gruppen, er bare illustrasjoner. Har intet med Vaggestad Telefonsentral ( 1908 - 1943 ) å gjøre.  (Har foreløpig ikke klart å skaffe bilder derifra.) Sandefjord Rundt  har 2 detaljerte loggbøker fra disse årene. Vi vil her formidle det vi tror kan være interessant for flere av våre lesere. Bøkene er håndskrevet - "Løkkeskrift av forskjellig kvalitet" ( Har valgt å presentere bildetekster ordrett fra bøkene). Innholdet handler ellers mye om "tråder, kopper, kroker, slynger, skader" m.m. Samt en masse fra valg, årsmøter, ekstraordinerte generalforsamlinger - priser, lønninger, gratiale  m.m. Det er å merke seg at i alle år har det vært "Storbøndene"  i Vaggestad bygda, som  har delt på vervene  for "Styre og  stell i sentralen"  Det var bare en kvinne blant de 29 medlemmene som på siste møte i Vaggestad Telefonforening ( 20/12-43 ) vedtok å inngå avtale med Sandefjord & Omhengs Telefonforening om automatisering og sammenslåing.