Fossergården.

Her hadde Johs Fosser sin  slakterforretning med foredling av kjøttvarer i bakgården. Dette var i sin tid byens største slakterforretning med filial på Aagaards Plass og senere i Kongensgate.

Også denne slakterforretningen ble på 1980 tallet overtatt av Freddy Henriksen, og innlemmet i hans mange butikker.

I lokalene kom senere ulike virksomheter som lampebutikk og brudesalong