Det har ligget en liten hoppbakke der helt siden 30-tallet, men denne ble ikke benyttet etter krigen. Bakken ble kalt "Furukollen", og i 1945 vedtok årsmøtet i STIFs skigruppe at det skulle bygges en "guttebakke" på stedet. Det ble inngått avtale med grunneier Asbjørn Sverstad om leie av området og på årsmøtet i 1956 vedtok man at bakken skulle endre navn fra Furukollen til Sverstadkollen som en heder til grunneieren. Det skulle så ta ennå 10 år før bakken kunne åpnes 13. februar 1966.