Kommentar fra Tore Liverød:

Virikbakken, eller "Salmakær'n" som den gjerne ble kalt, lå ved Salmakerløkka ved Jørgensens gartneri på Virik. Det var STIFs skigruppe som anla og eide bakken, og  et renn ble avviklet 27. februar 1927 med flere hundre tilskuere. Vær- og føreforhold var ikke de beste, og fallprosenten "uhyggelig stor", som det sto og lese i avisreferatet dagen etter. I yngste klasse falt samtlige hoppere, og "Skal deltagerne i denne klasse premieres må premiene vel tilfalle dem som falt med anstand". Lengste stående hopp for dagen var 22 meter. Hans Borge vant eldste klasse, mens Jørgen Jahre ble vinner av klasse 17-20 år.
Virikbakken ble i 1953 tinglyst som STIFs eiendom og solgt for 1000,- kr til Store Bergan Idrettslag året etter mot at STIFs hoppere fikk "samme rettigheter til trening i Store Bergan I.L.'s bakke Virikkollen som Deres lags egne hoppere".

Virikkollen sto ferdig våren 1948 og lå et par hundre meter sør for gamle Virikbakken. Dette var Store Bergan I.L.s bakke og  vesentlig større enn Virikbakken. Bakken forfalt etter hvert og ble revet våren 1963, bl.a. etter pålegg fra bygningssjefen i Sandar kommune.

Virikbakken og Virikkollen var altså to forskjellige bakker.