Dessverre så er alt igjengrodd i dag, bildet er tatt i fra Soleveien Hystad.
Iflg. kommentar fra Tore Liverød heter bakken Pindsleåsen, ikke Pindslebakken.
Den lå også lenger til høyre i bildet dere har lagt ut, rett inn for Sole barnehage, i sørlig retning.