Tempobanen lå nord for Nybyen, opp mot jernbanelinjen. Banen var et viktig møtepunkt i Nybyen på 1930-tallet og under krigen.
Tempo fotballag ble stiftet der på 1930-tallet, og gjorde det svært bra. Om vinteren var det skøyteis. Banen var intakt til Sandefjord Skofabrikk etablerte seg her på slutten av 1950-tallet.

Se bilde av stedet idag