Kommentar fra Finn Egil Johannessen: På 1980 og 1990-tallet holdt en ideell organisasjon med navn "Kristne kamerater" til i bygningen. Det var et tilbud først og fremst til menn med rusproblemer.

Se bilde av stedet idag