En bedding på et skipsverft er et område på land med solid grunn og underlag nær sjøen, der et skips skrog kan stå, mens det bygges bit for bit eller settes sammen av større deler, som kalles seksjoner. Stort sett har dette skjedd i friluft, men kan også finne sted under tak. Når skroget er flytedyktig, arrangeres en stabelavløpning, der skipet sjøsettes.

Les mer

Vanligvis har en bedding et fundament av betong og en eller to glidebaner av treverk. Disse har et par graders helning ned mot sjøen. Kort tid før skroget skal forlate beddingen, blir disse glidebanene smurt med grønnsåpe eller annet glatt materiale, slik at skroget greit skal komme ut i "sitt rette element". Ofte må skrog også bremses med tunge kjettinger "på slep", slik at de ikke farer for langt avsted når de flyter.

Normalt blir skip bygget og sjøsatt med akterenden mot sjøkanten, men en sjelden gang motsatt. Ved skipsverft i trange elver ligger beddinger ofte parallelt med vannkanten og sjøsetting foregår sideveis.

Ved A/S Framnæs mek. Værksted lå beddingen utendørs og langt sør på anleggsområdet nær de viktigste avdelingene for produksjon av deler og oppbygging av skrogene.

   
https://www.lardex.net